ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ด้วยรูปแบบร่วมพัฒนา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้จัดงานเสวนาวิชาการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน ด้วยรูปแบบร่วมพัฒนา (Cooperative Development Supervision) โดยจัดการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้โรงเรียนเกาะสมุยได้รับรางวัลสถานศึกษาระดับดีมากในการประกวดเว็บไซต์การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:24   อ่าน 3903 ครั้ง