ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
แจ้งกำหนดการจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กำหนดการจ่ายเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2564,20:25   อ่าน 3944 ครั้ง