ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเกาะสมุยให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
27 กันยายน 2565 นายบัญญัติ พูลผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร ดร.กมลา รักษ์วงศ์ นายมานะ พัดเคี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเสนีย์ ใจเย็น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย โดยมีคณะกรรมาธิการได้แก่
พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ(สว.) ประธานคณะกรรมาธิการ
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอำพน(สว.) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
(หัวหน้าคณะเดินทาง)
นายวุฒิพันธ์ุ วิชัยรัตน์ (สว.) ประธานที่ปรึกษาคณะคณะกรรมาธิการ
ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
คนที่หนึ่ง
พลเอกสนธยา ศรีเจริญ (สว.) เลขานุการคณะกรรมาธิการ
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย(สว.) กรรมาธิการ
และคณะอนุกรรมาธิการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นำโดย ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,11:19   อ่าน 44 ครั้ง