ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกรีฬาโรงเรียนเกาะสมุย ในการคัดเลือกนักกรีฑาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกรีฬาโรงเรียนเกาะสมุย ในการคัดเลือกนักกรีฑาเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ 8 ณ จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้มีนักกีฬาโรงเรียนเกาะสมุย จำนวน 4 คน ได้รับคัดเลือก คือ
1. นายสุรรัตน์ พัดชู ม.6/5
- ขว้างจักร
- ทุ่มน้ำหนัก
2. นายโภไคย พุกมาก ม.6/2
- วิ่งวิบาก 2,000 เมตร ชาย
3. ด.ช ปุณณัตถ์ กาลคลอด ม.3/1
- ท่ากบ 50 เมตร
- ท่ากบ 100 เมตร
- ท่ากบ 200 เมตร
- ท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร
4. ด.ญ พัชราวดี คงนุ่น ม.2/4
-ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร
-ท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร
-ท่ากรรเชียง 50 เมตร
-ท่ากรรเชียง 100 เมตร
-ท่ากรรเชียง 200 เมตร
ฝึกซ้อมโดยคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ผู้ปกครอง และชมรมน่านน้ำสวิมมิ่งคลับ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุน

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2565,17:21   อ่าน 39 ครั้ง