ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับลูกๆทะเลขาว ในการแข่งขันกีฬาเปตองโรงเรียนวัดแหลมโตนดครั้งที่2 ได้รับรางวัล
ขอแสดงความยินดีกับลูกๆทะเลขาว ในการแข่งขันกีฬาเปตองโรงเรียนวัดแหลมโตนดครั้งที่2 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ D1 รุ่นเยาวชน
1. นางสาวธมลวรรณ เเก้วเพรช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
2 นายประสิทธิ์ อยู่เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 D1 รุ่นเยาวชน
1. นางสาวจุฑามาศ แทนโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2
ชนะเลิศ D2
1. นายภูมิรพี พรหมมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูชลธวัช ช่วยสงค์ และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
โอกาสนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะคุณครูทุกท่าน ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ
 

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,14:20   อ่าน 56 ครั้ง