ภาพกิจกรรม
บริษัท ซัคเซสยิม ฟิตแอนด์ฟัน จำกัด ที่ได้ส่งมอบสิ่งดีดีให้กับทางลูกทะเลขาว
(จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) บริษัท ซัคเซสยิม ฟิตแอนด์ฟัน จำกัด และคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้นักเรียนโรงเรียนเกาะสมุย จำนวน40 ชุด โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัญญัติ พูลผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางกมลา รักษ์วงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ
            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,16:24   อ่าน 202 ครั้ง