ภาพกิจกรรม
ข้าร่วมการปประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา
        วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการ นายบัญญัติ พูลผล ไ
ด้มอบหมายให้ตัวแทนโรงเรียนเกาะสมุย ครูปริญญา คานทอง
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)
และรับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A คะแนน ๘๙.๔๐
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,21:13   อ่าน 239 ครั้ง