ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1

       เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเกาะสมุยเข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1
ณ สนามกีฬาเปตองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

สรุปผลการแข่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 
เด็กหญิงจุฑามาศ แทนโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กชายประสิทธิ์ อยู่เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5

ฝึกซ้อมโดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โดยการสนับสนุนจากคณะบริหารโรงเรียนเกาะสมุยและผู้ปกครอง


โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,20:46   อ่าน 230 ครั้ง