ภาพกิจกรรม
อบรมครูผู้สอน เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑/๒๕๖๐
         เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 โรงเรียนเกาะสมุย จัดอบรมครูผู้สอน
เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.๒๑/๒๕๖๐
การสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ PLC โดยมีนายบัญญัติ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งครูโรงเรียนเกาะสมุยเป็นวิทยากรร่วม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเกาะสมุย
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,20:43   อ่าน 229 ครั้ง