ภาพกิจกรรม
บรมเชิงปฏิบัติการ "ครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บผลงานจากการจัดการเรียนการสอน ในการเตรียม การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ แบบ ว.21 "
       โรงเรียนเกาะสมุย นำโดย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย นางสาวสุภาภรณ์ สัตถาพร
และนางกมลา รักษ์วงศ์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"ครูผู้สอนให้สามารถจัดเก็บผลงานจากการจัดการเรียนการสอน ในการเตรียม
การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสู่การมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะ แบบ ว.21 "
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2563,20:39   อ่าน 182 ครั้ง