ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
        เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 นายพิชัย บุญชูประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย
ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โดยมีท่านว่าที่ร้อยตรี ดร. ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมคุณย่าชื่น ศรียาภัย โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,18:56   อ่าน 37 ครั้ง