เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเกาะสมุย (ก.ส.)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
เกาะสมุยตั้งเด่นเป็นสง่า
ให้วิชาการมานานสมัย
การเรียนดีกีฬาเด่นขจรไกล
มีวินัยนำสุขทุกผู้คน

** ประพฤติดีมีน้ำใจใสสะอาด
เด่นกิริยามารยาทฉลาดล้น
สามัคคีดีเยี่ยมทั้งเจียมตน
ร่วมฝึกฝนฝ่าฟันสรรค์สร้างไกล

มาเถิดหนาพวกเราเหล่าฟ้าขาว
ธงสกาวโบกพลิ้วปลิวไสว
ทะเลขาวพราวพร่างฟ้ากล้าชิงชัย
เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ของทุกคน (ซ้ำ) **