ติดต่อเรา
โรงเรียนเกาะสมุย
14 ม.1 ถนนทวีราษฎร์ภักดี   ตำบลลิปะน้อย  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรสาร 077423233
Facebook : https://www.facebook.com/prkohsamuischool/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://www.facebook.com/prkohsamuischool/?epa=SEARCH_BOX