รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเกาะสมุย
14 ม.1 ถนนทวีราษฎร์ภักดี   ตำบลลิปะน้อย  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์แฟกส์ 077423233


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :