ยินดีต้อนรับ : เข้าชมเวบหลัก
image carousel
     

     

โรงเรียนเกาะสมุย
14 ม. 1 ต. ลิปะน้อย อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84140
โทรศัพท์ : 0-7742-3251, 0-7742-3233
Websites : www.samuischool.ac.th Email : info@samuischool.ac.th